Ортопедична фондация „ОРФИО“ се гордее със своята ангажираност към подобряване на живота на хората с ортопедични проблеми. Чрез иновативни проекти и изследвания, „ОРФИО“ се стреми да предостави най-съвременните решения за диагностика, лечение и рехабилитация на пациентите.

Прегледай презентацията
Прегледай презентацията